Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁN LỆ

quyết định hoặc bản án của toà cấp trên có giá trị bắt buộc đối với các toà cấp dưới; toà phá án cũng phải tôn trọng quyết định trước đó của bản thân mình (riêng ở Hoa Kì, toà án tối cao không tự coi mình có trách nhiệm đó). Ở các nước Anh, Hoa Kì và một số nước, AL rất được coi trọng. Luật của Anh có thể được coi là luật AL điển hình nhất thế giới. Để phát huy được hiệu lực của AL, bản thân các toà án phải được tổ chức thành một hệ thống có tính tập trung cao. Hay nói cách khác, ở đâu có hệ thống toà án tập trung, ở đó mới có thể nói đến vai trò của AL.

Ở Việt Nam, trong thời kì mới giành được chính quyền, bên cạnh những văn bản pháp luật của Nhà nước, AL có vai trò như những quy phạm pháp luật (như Thông tư số 442 ngày 19.1.1955 của thủ tướng Chính phủ quy định một số tội phạm và hình phạt). Sau này, AL không được vận dụng một cách phổ biến; nguyên tắc "toà án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" đã được khẳng định theo hướng chỉ coi trọng pháp luật gồm các văn bản luật thực định, không coi thực tiễn xét xử của các toà án là nguồn của pháp luật.