Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỂ CÁ

 1. Bể nuôi các loại động, thực vật thuỷ sinh làm cảnh. Thường làm bằng các vật liệu trong suốt (thuỷ tinh, chất dẻo), có hoặc không có khung kim loại. Điều kiện cần thiết để nuôi cá cảnh trong BC là nước sạch đủ hàm lượng oxi, độ muối và nhiệt độ thích hợp với vật nuôi. Để tạo cân bằng oxi cho BC, thường trồng các loại cây thực vật thuỷ sinh và chiếu sáng 10 - 12 giờ mỗi ngày; hoặc tiến hành sục khí cho BC.

2. Theo nghĩa rộng, là các bể trong suốt, có kích thước rất lớn, với các điều kiện gần như môi trường sống tự nhiên (bể sinh cảnh) để nuôi các loài động vật, thực vật thuỷ sinh, nhằm mục đích nghiên cứu hoặc trưng bày. Trên thế giới, có nhiều BC lớn loại này, bố trí tại các bảo tàng tự nhiên học hay hải dương học.