Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AN DƯƠNG VƯƠNG

(tên thật: Thục Phán), người sáng lập và là vua nước Âu Lạc (x. Âu Lạc). Có giả thuyết cho là thủ lĩnh người Tây Âu ở vùng núi phía bắc; đã từng xung đột với vua Hùng và cũng là người chống Tần thắng lợi (214 - 208 tCn.), hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt của vua Hùng thành nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa (x. Cổ Loa). Tục truyền, An Dương Vương được rùa thần giúp đỡ cho móng làm lẫy nỏ rất hiệu nghiệm, nên đã đánh bại nhiều lần xâm lược của Triệu Đà. Sau đó, Triệu Đà dùng mưu (cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn với con gái An Dương Vương là Mỵ Châu) lấy cắp lẫy nỏ thần rồi mới đem quân sang đánh (179 tCn.), An Dương Vương thua chạy đến vùng Nghệ An, nhảy xuống biển tự tử.
An Dương Vương