Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACKÊOZÔI

(A. archeozoic; cg. Thái cổ), 1. Liên giới cổ nhất trong thang địa tầng quốc tế do Đana (J. D. Dana) đề xuất (1876), gồm những hệ tầng đá kết tinh cổ nhất. Đặc trưng của đá A là bị biến chất sâu, bị granit hoá và micmatit hoá. Chúng chỉ lộ ra ở các khiên của miền nền và địa khối cổ trên thế giới. Do tác dụng biến chất nên trong đá A hầu như không tìm thấy các di tích cổ sinh vật. Ở Việt Nam, đá biến chất tướng granulit (thuộc A) lộ ra ở vùng Kon Tum, bao gồm các đá kết tinh (khonđalit, canxiphia) với chiều dày khoảng 4.000 m (phức hệ Kan Nắc).

2. Niên đại cổ nhất trong lịch sử phát triển của Trái Đất, bắt đầu từ khi hình thành hành tinh này cách đây khoảng 4 tỉ năm và kéo dài khoảng 1,5 tỉ năm. Thế giới sinh vật có lẽ đã xuất hiện trong biển vào khoảng cuối A dưới dạng các sinh vật đơn bào cổ sơ.