Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ HẠT

lớp bảo vệ khô cứng, hình thành từ lớp màng của noãn. Sau khi thụ tinh, các màng của noãn hợp lại dày lên và có màu. Ở một vài loài thực vật, VH có thể biến đổi thành nhiều dạng như ở quả bông là những sợi bông dài tạo thành lớp áo trên bề mặt hạt.