Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỐ PI

tỉ số giữa độ dài của một vòng tròn và độ dài đường kính của vòng tròn đó, kí hiệu bằng chữ Hi Lạp π. SP có thể biểu diễn dưới dạng một số thập phân vô hạn không  tuần hoàn π = 3,141592653589793238462643....

Do nhu cầu tính toán trong thực tế, từ thời cổ đại người ta đã cố gắng tính giá trị gần đúng của SP thông qua các số hữu tỉ. Vd. Acsimet (Archimède, thế kỉ 3 tCn.) đã chứng minh rằng SP có giá trị nằm trong khoảng từ 3,14084 đến 3,14285. Đến đầu thế kỉ 17, nhà toán học Hà Lan Xêulen (L. van Ceulen) đã tính được giá trị xấp xỉ SP bằng một số thập phân với 32 chữ số sau dấu phẩy. Vào cuối thế kỉ 18, nhà toán học Đức Lambe (J. H. Lambert) và nhà toán học Pháp Lơgiăngđrơ (A. M. Legendre) đã chứng minh rằng π là số vô tỉ. Năm 1882, nhà toán học Đức Linđơman (F. von Lindemann) đã chứng minh rằng π (pi) là số siêu việt và do đó không thể dựng bằng thước kẻ và compa một đoạn thẳng có độ dài bằng π. Điều này cũng có nghĩa là không thể giải được bài toán cầu phương hình tròn (xt. Cầu phương hình tròn).