Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ

lĩnh vực phân tích định tính, bán định lượng hoặc định lượng các chất dựa vào tính chất quang phổ đặc trưng của chúng. Phân biệt các PPPTQP: 1) Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử. 2) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 3) Phương pháp quang phổ phát xạ hay hấp thụ phân tử. PPPTQP có độ chọn lọc cao, độ nhạy khá, có thể thực hiện hàng loạt, nhanh, tin cậy. Ngày nay, các máy quang phổ kết hợp với máy vi tính, có thể đọc trực tiếp trên màn hình các thành phần định lượng của các chất.