Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINH HỌC

khoa học về sự sống, về các sinh vật sống liên quan đến toàn bộ quá trình sinh trưởng, vận động, trao đổi chất, sinh sản và thích nghi. Hiện nay SH đã trở thành một lĩnh vực rộng lớn bao gồm nhiều khoa học và chuyên ngành: thực vật học và động vật học nghiên cứu các dạng sinh vật (hiện nay đã biết có gần 1 triệu loài động vật và gần 400 nghìn loài thực vật); phân loại  học nghiên cứu sắp xếp thực vật, động vật theo hệ thống phân loại và họ hàng tiến hoá giữa chúng; sinh thái học nghiên cứu mối tương quan giữa sinh vật với môi trường xung quanh; giải phẫu học, sinh lí học và phôi sinh học nghiên cứu hình thái cấu tạo, chức năng và sự phát triển của cơ thể; vi sinh vật học nghiên cứu các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm mốc, virut); kí sinh học nghiên cứu các cơ thể kí sinh trong các cơ thể khác; hoá sinh học nghiên cứu các chất hoá học và các quá trình hoá học trong cơ thể sống; di truyền học nghiên cứu sự di truyền và sự biến dị các tính trạng từ thế hệ này sang thế hệ khác và sự tiến hoá. Di truyền học phân tử phát sinh từ những năm 40 và 50 của thế kỉ 20, nghiên cứu cơ sở phân tử của sự di truyền và biến dị của cơ thể. Từ khi xác định được cấu trúc hoá học của gen (1953) nhờ thành tựu của Oatxơn  (J. D. Watson) và Crich F. H. C (F. H. C. Crick), sau đó là một loạt những thành tựu khác kéo theo như giải được mật mã di truyền, điều hoà được hoạt động của gen bậc thấp... và hiện nay đang ở đỉnh cao là lai tạo và gá lắp gen bằng công nghệ di truyền.