Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG NGỮ

các biến thể của ngôn ngữ được chia thành PN lãnh thổ và PN xã hội. PN lãnh thổ là biến thể địa phương của ngôn ngữ toàn dân ở một địa phương cụ thể với những nét khác biệt của nó so với ngôn ngữ toàn dân hay với một PN khác. Sự khác biệt giữa các PN trong một ngôn ngữ thể hiện chủ yếu ở ngữ âm, sau đó đến từ vựng, còn sự khác nhau về ngữ pháp thì ít hơn. Tiếng Việt có thể gồm 3 PN chính là PN Bắc (Bắc Bộ), PN Trung (Bắc Trung Bộ), PN Nam (Nam Trung Bộ và Nam Bộ). Các PN tiếng Việt khác nhau chủ yếu ở mặt ngữ âm và từ vựng. PN xã hội thường được hiểu là ngôn ngữ của một nhóm xã hội nhất định, khác với ngôn ngữ toàn dân chỉ ở vốn từ ngữ. PN xã hội bao gồm tiếng nghề nghiệp, tiếng lóng...