Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PYTAGO

 (Ph. Pythagore, HL. Puthagoras; khoảng 570 - 500 tCn.), nhà toán học cổ Hi Lạp. Ông nghiên cứu tính chất của các số nguyên, chứng minh hệ thức giữa các cạnh của một tam giác vuông mà ngày nay mang tên định lí Pytago nổi tiếng. Ông còn là một nhà triết học, nhà hoạt động chính trị và tôn giáo.