Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PUTIN V. V.

 (Vladimir Vladimirovich Putin; sinh 1952), nhà hoạt động Nhà nước Liên bang Nga. Trước 1990, làm việc tại cơ quan an ninh quốc gia. Sau đó, công tác ở Uỷ ban Nhân dân thành phố Lêningrat [Leningrad, nay là Xanh - Pêtecbua (Sankt - Peterburg)]. Những năm 1994 - 96, phó chủ tịch thứ nhất thành phố Xanh - Pêtecbua. Tháng 3 - 6.1997, phó Ban hành chính Phủ tổng thống Liên Bang Nga. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Liên bang Nga (1998 - 1999). Tháng 8.1999, thủ tướng chính phủ. Ngày 26.3.2000, được bầu làm tổng thống Liên bang Nga.