Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỐC SÊN

 (Achatian fulice), loài động vật thân mềm lớp Chân bụng (Gastropoda), phân lớp Ốc có phổi (Pulmonata), bộ Có mắt ở ngọn (Stylomaptophora), họ Achatinae. Sống ở cạn, trong các vườn cây. Sinh sản từ tháng 3. Hoạt động về đêm, ăn lá cây. Là động vật nhập nội vào Việt Nam và phát tán rất rộng rãi khắp miền núi, trung du, đồng bằng.