Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POLONI

(L. Polonium), Po. Nguyên tố hoá học, nhóm VIA, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 84; nguyên tử khối 208,9804. Đồng vị phóng xạ bền nhất là 210Po (chu kì bán rã 138,3 ngày đêm). Nguyên tố Po được hai vợ chồng nhà khoa học - Pie Quyri (Pierre Curie) và Mari Xklôđôpxka - Quyri (Marie Sklodovska - Curie) tìm ra năm 1898. Kim loại mềm, màu trắng bạc, khối lượng riêng 9,4 g/cm3; tnc = 254oC. Đồng vị 210Po là nguồn phát tia , nơtron.