Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHOTON

 (A. photon), lượng tử trường điện từ, thể hiện tính chất hạt của ánh sáng. Là hạt cơ bản không mang điện, có khối lượng nghỉ bằng không, luôn chuyển động với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. Là tác nhân tương tác điện từ giữa các hạt mang điện. P có năng lượng ε = ħω  và xung lượng  P = ħω /c, trong đó ħ = h/2π ( h là hằng  số Plăng), c - vận tốc ánh sáng trong chân không, ω tần số góc của điện từ tương ứng.