Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUẦN LỄ

    khoảng thời gian bằng 7 ngày. Khái niệm TL được phát sinh ở Trung Cận Đông, sau đó được truyền bá sang các nước Tây Âu và ngày nay thông dụng khắp thế giới.