Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RỒNG

môtip trang trí kiến trúc, động vật mang tính biểu tượng được quan niệm là cao quý nhất trong các loài vật, hình tượng R tượng trưng cho quyền lực nhà nước  phong kiến.

 Rồng
Rồng đá điện Kinh Thiên, Hà Nội

Trong nghệ thuật thời , R thường được thể hiện phối hợp với các hình tượng lá đề, hoa sen, hoa cúc, hoặc các hình tượng phật, vũ nữ, nhạc công tấu nhạc, dâng hương, dâng hoa, vv. hình thành các chủ đề tư tưởng ca ngợi chế độ phong kiến. R thời uốn lượn hình yên ngựa có đao hoả kèm theo làm nổi phong cách R. Các mái điện Thái Hoà ở Huế trang trí toàn hình R. Đồ án trang trí R rất phong phú: độc long, lưỡng long chầu nguyệt, ngũ long, cửu long, long sai (một ổ nhiều R quấn quýt nói lên sự đầm ấm, hạnh phúc). Nghệ thuật trang trí dân gian cải biên hình tượng R thành: trúc hoá long, mây hoá long, R bay trên mây để đưa vào kiến trúc dân gian tránh phạm quy định hình tượng R dành riêng cho nhà vua.