Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỰ BIẾN TÂY AN 1936

vụ bắt giữ Tưởng Giới Thạch do Trương Ngọc Lương và Dương Hổ Thành - hai viên chỉ huy quân đội của Chính phủ Quốc dân Đảng, có khuynh hướng hợp tác với Đảng Cộng sản chống Nhật - vào ngày 12.12.1936 khi Tưởng Giới Thạch tới Tây An. Với sự hoà giải của Chu Ân Lai, đại diện của Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch đã được trả lại tự do với điều kiện hứa sẽ chấm dứt nội chiến Quốc - Cộng để cùng nhau chống Nhật.