Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƠN TÂY

tỉnh cũ ở Miền Bắc Việt Nam. Năm 1965, hợp nhất với tỉnh Hà Đông thành tỉnh Hà Tây; năm 1976, thuộc tỉnh Hà Sơn Bình; năm 1978, tách ra nhập vào thành phố Hà Nội; từ 1991, lại thuộc tỉnh Hà Tây.