Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG HẤP DẪN

trường vật lí mà mỗi chất điểm có khối lượng m tạo ra xung quanh nó, do đó có thể tác động lên chất điểm khác một lực gọi là lực tương tác hấp dẫn tuân theo định luật hấp dẫn của Niutơn (I. Newton), trọng trường là trường hấp dẫn của Trái Đất. Xt. Định luật phổ biển hấp dẫn; Niutơn.