Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

sự chuyển hoá một hoặc nhiều chất thành những chất khác có thành phần và cấu tạo khác với chất đầu, xảy ra do có sự phân bố lại các electron hoá trị của những nguyên tử trong các phân tử tham gia phản ứng.

PƯHH làm cho các chất ban đầu A, B,... tương tác với nhau biến thành các sản phẩm của phản ứng C, D... Phương trình của PƯHH là đẳng thức A + B + ... = C + D + ...; trong đó A, B..., C, D... là công thức hoá học của các chất phản ứng (vế trái) và của các sản phẩm phản ứng (vế phải) với các hệ số sao cho số nguyên tử của cùng một nguyên tố ở hai vế bằng nhau (xt. Phương trình hoá học). Có nhiều loại PƯHH: phát nhiệt, thu nhiệt; cộng, thế, oxi hoá - khử, vv.