Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN HẠT

hạt có cùng khối lượng như hạt cơ bản đã cho, song một số tính chất khác của nó tuy có cùng độ lớn nhưng có dấu ngược lại, vd. điện tích trong trường hợp electronpozitron (pozitron là PH của electron), mômen từ trong trường hợp nơtronphản nơtron. Khi va chạm, hạt và PH của nó huỷ diệt lẫn nhau và phát ra bức xạ hoặc các hạt khác (hiện tượng huỷ cặp). Các PH có thể tạo ra phản nguyên tử và phản chất, nhưng chúng không bền.