Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

(kí hiệu: T), nhiệt độ xác định theo thang có điểm 0 ứng với -273,15oC. Mỗi độ của thang này bằng một độ của thang bách phân. Đơn vị NĐTĐ trong hệ SI là kenvin (K). Quan hệ giữa T và nhiệt độ bách phân t (oC) được biểu diễn bằng hệ thức: T = t + 273,15. Thang NĐTĐ trùng với thang nhiệt độ nhiệt động học. Khái niệm NĐTĐ do nhà vật lí người Anh Kenvin (Kelvin) đề xuất năm 1848. Trong thực tế, không bao giờ đạt tới không độ tuyệt đối (0 K).