Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỄM MELANIN
quá trình sẫm màu do xuất hiện nhiễm sắc tố melanin nâu đen.