Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ THIẾU NHI 1.6

 ngày hội của thiếu nhi toàn thế giới. Ngày 1.6.1949 được Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới quyết định lấy làm ngày bảo vệ thiếu nhi nhằm bảo vệ quyền sống, quyền được chăm sóc sức khoẻ, được hưởng thụ giáo dục của thiếu nhi toàn thế giới. Hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đã ủng hộ quyết định này. Từ đó, vào ngày 1.6 hằng năm trên toàn thế giới, có nhiều hoạt động phong phú thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi.