Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮC LẠP

những cơ quan nhỏ đặc trưng cho tế bào thực vật. Có vai trò quan trọng đối với các quá trình dinh dưỡng của tế bào. Tuỳ thuộc vào màu sắc, chia ra: lục lạp (chloroplast); lạp màu có màu khác màu lục (đỏ, da cam, vàng), lạp không màu. Lục lạp có trong tất cả các phần xanh của cây, trong tế bào mô dậu của thực vật C3, tế bào bó mạch và mô dậu của thực vật C4. Là lạp thể quang hợp chứa sắc tố lục và sắc tố quang hợp khác, nhưng không thấy ở các sinh vật nhân sơ quang hợp. Lục lạp có hình rất đa dạng: các thực vật thuỷ sinh do không bị ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp nên có dạng xoắn (ở Spirogyra), dạng sao (ở Zygnema)...; ở thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục vì để thuận tiện cho việc tiếp nhận ánh sáng Mặt Trời (khi ánh sáng mạnh, lục lạp có thể xoay bề mặt tiếp xúc nhỏ nhất về phía ánh sáng). Số lượng lục lạp rất khác nhau ở các loài thực vật khác nhau, vd. ở tảo chỉ có 1 hoặc 2, mô dậu của thực vật  bậc cao có từ 20 đến 100. Ở thực vật ưa bóng, thường có số lượng, kích thước và hàm lượng sắc tố trong lục lạp lớn hơn cây ưa sáng.

Lạp màu có chất màu như xanthophyl, caroten, licopin... những chất này có trong hoa, quả, củ (cà rốt).

Lạp không màu là những lạp thể nhỏ nhất, có trong rễ, thân, củ... Trong tế bào, lạp thể không màu thường tập trung quanh nhân. Có vai trò quan trọng trong quá trình biến đổi sinh hoá của cây: từ sản phẩm đầu tiên của quang hợp, chúng tổng hợp thành các hợp chất phức tạp như tinh bột, protein, lipit. Các SL có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác vì chúng cùng nguồn gốc. Vd. củ khoai tây chứa lạp thể không màu nhưng nếu để lâu ngoài ánh sáng sẽ có màu lục; quả xanh khi chín thường có màu đỏ.