Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

ngày hội của các nhà giáo Việt Nam. Ngày 20.11.1954, Liên đoàn Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE) công bố bản “Hiến chương quốc tế các nhà giáo”, nhằm kêu gọi các nhà giáo trên thế giới phấn đấu vì một nền giáo dục dân chủ và bảo vệ hoà bình (xt. Liên đoàn Quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ hai họp tại Vacsava (20 - 30.8.1957) đã quyết định lấy ngày 20.11 hằng năm làm ngày kỉ niệm và tuyên truyền rộng rãi nội dung tiến bộ của “Hiến chương các nhà giáo”. Các nhà giáo Việt Nam đã tích cực hưởng ứng bản Hiến chương này. Ngày 20.11 hằng năm được coi là ngày “Hiến chương quốc tế các nhà giáo” và được kỉ niệm đều đặn tại Việt Nam với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Để phù hợp với truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, đồng thời để khích lệ các nhà giáo Việt Nam cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20.11 hằng năm làm “Ngày nhà giáo Việt Nam”.