Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAO NƠTRON

một trong những giai đoạn cuối cùng của sự tiến hoá của các sao có khối lượng khoảng từ 1,5 đến 3 lần khối lượng Mặt Trời. Quá trình một sao bình thường tiến hoá thành SN diễn ra dưới dạng một vụ nổ lớn - thường gọi là sao siêu mới. Trong quá trình vụ nổ, lõi của sao tự nén thành SN, gồm toàn nơtron, có đường kính 10 - 20 km, mật độ   1013 - 1015 g/cm3. Xt. Sao; Sao siêu mới.