Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAO MỚI

sao có độ chói sáng tăng lên đột ngột (5.000 - 10.000 lần) trong một thời gian ngắn (vài ba ngày) rồi giảm dần rất chậm về trạng thái ban đầu (sau hàng tháng, hàng năm). Đã phát hiện được nhiều SM. Có giả thiết cho rằng SM là kết quả phát triển của một sao đôi. Vật chất từ sao vệ tinh bị cuốn hút dần về sao chính làm cho năng lượng sao này được tích tụ và cuối cùng dẫn đến một vụ nổ thành SM.