Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAO ĐÔI

những cặp sao liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. Chúng chuyển động xung quanh khối tâm chung của hệ theo quỹ đạo hình elip. Tuỳ theo phương pháp quan sát, các SĐ được chia ra nhiều loại. SĐ biểu kiến, tính chất đôi của chúng có thể nhận thấy rõ qua kính viễn vọng (có hơn 70 nghìn đôi loại này được biết đến). SĐ quang phổ, nhận biết được tính chất đôi theo chu kì dao động độ sáng hay theo sự tách vạch quang phổ (có gần 2.500 đôi). SĐ che khuất, phát hiện theo sự dao động độ sáng do sao này che khuất sao kia (có hơn 4.000 đôi). Hiện nay, đối với một số SĐ, có thể xác định được một vài đặc tính của quỹ đạo, khối lượng, mật độ sao, vv.