Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÀ THỰC VẬT

hạt của một số loài cọ có nội nhũ sừng cứng nên được dùng làm vật liệu cắt gọt hàng mĩ nghệ thay ngà voi. Ở Việt Nam, cây lá nón có hạt rắn như sừng, được dùng làm hàng mĩ nghệ.