Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 nguồn năng lượng có thể hồi phục (tái sinh) được theo chu trình biến đổi của thiên nhiên. Năng lượng Mặt Trời, gió, sông, suối, thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt... là những nguồn NLTT. Ước tính: công suất Mặt Trời ở mức bề mặt Trái Đất khoảng 1,7.1017W (khoảng 1 kW/m2); năng lượng địa nhiệt của Trái Đất: 2,2.1013W; thuỷ triều: 3.1012W.