Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

thành phố, tỉnh cũ; từ 2.7.1976, đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh [x. Hồ Chí Minh (Thành phố)].