Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÀI GÒN (SÔNG)

phụ lưu cấp I của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ vùng Lộc Ninh cao 130 m, chảy theo hướng gần bắc- nam rồi tây bắc - đông nam qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và đổ vào sông Đồng Nai ở gần Nhà Bè. Dài 256 km. Diện tích lưu vực 5.560 km2, mật độ sông suối trung bình 0,39 km2. Tổng lượng nước khoảng 3,8 km3 tương ứng với môđun dòng chảy năm  24,1 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, chiếm 84% lượng nước cả năm. Trên sông đã xây dựng công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng với hồ chứa rộng 270 km2, chứa được 1,58 tỉ m3 nước, tưới cho 170 nghìn ha.