Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIỆU THỊ TRINH

(cg. Triệu Trinh Nương, Lệ Hải Bà Vương, Bà Triệu; khoảng 225 - 248), người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân (Thanh Hoá) chống giặc Đông Ngô (Trung Quốc). Xt. Khởi nghĩa Bà Triệu 246 - 248.