Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAM ĐỒNG THƯ XÃ

 cơ quan trước tác và xuất bản các loại sách tuyên truyền yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ 20. Do hai anh em Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài và Hồ Văn Minh, Phó Đức Chính thành lập năm 1926. Đã xuất bản: “Gương thiếu niên”, “Trưng nữ vương diễn nghĩa”, sách dịch “Trung Quốc cách mạng” của Tôn Dật Tiên (Sun Yixian). Năm 1927, phần lớn các xuất bản phẩm này đều bị tịch thu, cấm lưu hành. Ngày 25.12.1927, những người sáng lập đã đóng cửa NĐTX và cùng Nguyễn Thái Học lập ra Việt Nam Quốc dân Đảng.