Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình phức tạp hoá các hợp chất của cacbon, dẫn tới sự hình thành các đại phân tử protein và các nucleic làm thành một hệ tương tác có khả năng tự phân đôi, tự đổi mới. Quá trình này gồm 2 giai đoạn chính: a) Tiến hoá hoá học là quá trình tiến hoá các phân tử chất hữu cơ, từ những phân tử đơn giản đến các đại phân tử rồi đến các hệ đại phân tử. b) Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên, gồm 2 giai đoạn nhỏ là sự tập trung các chất hữu cơ hoà tan thành các coaxecva và sự hình thành hệ đại phân tử có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới. Các thực nghiệm của Ređi (F. Redi; thế kỉ 17) và Paxtơ L. (L. Pasteur; thế kỉ 19) đã chứng minh được rằng sự sống không thể xuất hiện từ các chất hữu cơ hoà tan tạo thành các coaxecva trong điều kiện như hiện nay.