Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÔ SĨ LIÊN

(thế kỉ 15), nhà sử học, nhà giáo Việt Nam. Quê: làng Chúc Lý, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Đức, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Làm quan dưới ba triều: Lê Thái Tông (1434 - 42), Lê Nhân Tông (1442 - 59) và Lê Thánh Tông (1460 - 97). Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, đỗ Tiến sĩ năm 1442, làm đô ngự sử. Thời Hồng Đức (1470 - 97), phụ trách Viện Quốc sử. Giữ chức tư nghiệp và giảng dạy tại Quốc Tử Giám.      Tác phẩm: “Đại Việt sử kí toàn thư” (biên soạn 1479), 15 quyển trình bày lịch sử dân tộc từ thời Hồng Bàng đến năm 1427, đề cao những người có công với nước, với dân. Xt. “Đại Việt sử kí toàn thư”.