Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ƠXTET H. C.

(Hans Christian Oersted; 1777 - 1851), nhà hoá học và vật lí Đan Mạch; đã phát hiện ra tác dụng làm lệch kim nam châm của dòng điện, tức là sự tạo ra từ trường xung quanh một dòng điện.

 Ơxtet H. C.