Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ƠLE L.

(Leonhard Euler, 1707 - 83), nhà toán học, cơ học, vật lí và thiên văn học người Thuỵ Sĩ. Từ 1726  đến  1741, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Peterburg). Từ 1741 đến 1766 làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Beclin. Năm 1766, ông trở về làm việc ở Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua. Là một viện sĩ đã đóng góp nhiều cho hai Viện này. Ông là một nhà khoa học uyên thâm, có sức sáng tạo phi thường: tác giả trên 800 công trình (in thành 70 tập) về giải tích toán học, hình học vi phân, lí thuyết số, phép tính gần đúng, phương trình đạo hàm riêng, lí thuyết hàm eliptic, phép tính biến phân, cơ học và vật lí toán. Ông có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của khoa học.

 Ơle L.