Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ƠCLIT (HÌNH HỌC)

một lí thuyết hình học dựa trên hệ tiên đề lần đầu tiên được trình bày trong cuốn “Nguyên lí” của Ơclit (Euclide) vào thế kỉ 3 tCn. (x. Hình học). Đến thế kỉ 19, người ta mới chỉ ra rằng hệ tiên đề trong cuốn “Nguyên lí” là chưa “chuẩn” xét theo các yêu cầu của một hệ tiên đề hiện đại (x. Phương pháp tiên đề).

Năm 1899, Hinbe (D. Hilbert) đưa ra hệ tiên đề “chuẩn” đầu tiên của hình học Ơclit [x. Hinbe (Hệ tiên đề)]. Nó gồm 5 nhóm tiên đề, trong đó đáng lưu ý nhất là nhóm thứ năm chỉ gồm một tiên đề về đường thẳng song song: trong một mặt phẳng, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước có nhiều nhất một đường thẳng không cắt đường thẳng đó. Hình học phi Ơclit không thừa nhận tiên đề này. Nội dung chủ yếu của hình học Ơclit được giảng dạy trong các môn hình học phẳng và hình học không gian ở trường phổ thông.