Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(A. artificial intelligence). Về mặt lí thuyết, TTNT là một bộ môn nghiên cứu phương pháp luận và những kĩ thuật cho phép thiết kế, xây dựng và thử nghiệm các hệ thống máy và chương trình có khả năng thực hiện những nhiệm vụ vốn được xem như lĩnh vực dành cho trí tuệ của con người. Mục tiêu của TTNT là nghiên cứu và xây dựng những hệ thống có khả năng thu thập, tổ chức, suy luận và xử lí các thông tin tri thức, ứng xử thông minh và tác động qua lại với thế giới bên ngoài, bắt chước các hoạt động trí tuệ của con người. Trong những năm gần đây, nhiều kết quả nghiên cứu về TTNT đã được đưa vào cuộc sống. Những hệ thống TTNT đang hoạt động như các cố vấn và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tri thức: phân tích từ vựng, chẩn đoán y tế, trợ giúp quyết định, vv. Thuật ngữ TTNT xuất hiện chính thức năm 1969 trong "Đồng hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo" ("International Joint Conference on Artificial Intelligence") họp ở Oasinhtơn.