Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁCH ĐÌNH BẢO

(1431 - 1505), đại thần thời Lê. Quê: làng Phúc Khê, huyện Thanh Lan (nay là xã Thái Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình). Năm 1463, đỗ Thám hoa cùng với Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Làm quan đến thượng thư Bộ Lễ. Năm 1470, đi sứ sang Minh. Là hội viên Hội Tao đàn, được vua Lê Thánh Tông giao nhiệm vụ cùng Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận biên soạn bộ “Thiên Nam dư hạ tập”.