Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẢ CÓ MÚI

quả của các loài cây thuộc họ Cam (Rutaceae), chia làm nhiều múi, mỗi múi có nhiều lông mọng nước. Chi Citrus có nhiều loài cây QCM quan trọng như chanh ta (Citrus medica), cam chua hay cam đắng (C. aurantinum), chanh tây (cg. chanh muốm; C. limon), bưởi (C. grandis, C. decumana), chanh yên (cg. thanh  yên; C. medica), bưởi chùm (C. paradisiaca), quýt (C. reticulata = C. nobilis var. deliciosa), quất (C. japonica var. madurensis), cam ngọt (C. sinensis). Phân bố khắp vùng Đông Nam Á, các nước ven biển Địa Trung Hải, Nam Hoa Kì, Ôxtrâylia và một phần Châu Phi. Nguồn gốc ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đông Nam Á.

 


Quả có múi
1. Thanh yên; 2. Chanh; 3. Quýt; 4. Cam; 5. Bưởi