Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẢ BÀO TỬ

cơ quan sinh sản của một số dương xỉ ở nước (vd. bèo vảy ốc Salvinia natans). Cấu trúc hình cầu, bền chắc do lớp màng chung khép kín, nằm ở gốc các cụm lá chìm dưới nước. Có 2 loại QBT: loại nhỏ, thon, bên trong có trục ngắn mang nhiều túi bào tử nhỏ, mỗi túi lại chứa nhiều bào tử nhỏ; loại lớn chứa túi bào tử lớn, mỗi túi chỉ có một bào tử lớn. Khi QBT chín, rụng xuống nước, vỏ bị phân huỷ ngay và phóng ra các túi. Bào tử nhỏ và bào tử lớn nảy mầm ngay trong túi bào tử cho ra nguyên tản nhỏ, nguyên tản lớn. Nguyên tản nhỏ hình thành ra các túi tinh, có 2 tinh trùng. Nguyên tản lớn hình thành túi noãn.