Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OASINHTƠN, D. C.

 (A. Washington, D. C.), thủ đô Hợp chủng quốc Hoa Kì, thuộc quận Côlumbia (Columbia). Dân số 543 nghìn (1996), nếu tính cả ngoại ô là 3,4 triệu. Dân cư chủ yếu làm việc trong các cơ quan nhà nước, khu vực phục vụ, thương mại và tài chính. Công nghiệp: thực phẩm, in, quân sự. Đường xe điện ngầm. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Thư viện của nghị viện. Đại học tổng hợp. Xây dựng 1791. Được đặt tên để tưởng niệm Oasinhtơn G. (G. Washington) - tổng thống đầu tiên của Hoa Kì. Từ 1800, là thủ đô của Hoa Kì. Các công trình tiêu biểu: Capitơn (Capitol; toà nhà của nghị viện, 1793 - 1865); Nhà Trắng (dinh thự của tổng thống; xt. Nhà Trắng); Lầu Năm góc (cơ quan quốc phòng). Viện Bảo tàng Quốc gia Hoa Kì, Viện Bảo tàng Quốc gia về Hàng không và Phi hành vũ trụ. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia.

 Oasinhtơn, D. C.
Nhà Trắng