Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẪU HỆ

thiết chế xã hội bền vững nhất của thời kì chế độ mẫu quyền, theo đó huyết tộc được tính theo dòng mẹ. Khi chế độ phụ quyền thay thế, tính huyết tộc theo dòng cha. Trong xã hội có giai cấp sơ kì, không ít trường hợp song song với việc tính huyết tộc theo dòng cha còn bảo lưu tập tục mẫu hệ, ví dụ các thủ lĩnh tối cao được thừa kế quyền lực chính trị và một phần tài sản theo dòng mẹ.