Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦN NGỖI

(cg. Trần Quỹ; ? - ?), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Minh những năm 1407 - 08. Là con thứ vua Trần Nghệ Tông (1370 - 72). Năm 1407, được thổ hào Yên Mô là Trần Triệu Cơ rước về Mô Độ (Tam Điệp, Ninh Bình) dựng cờ khởi nghĩa. Trần Ngỗi xưng là Giản Định Đế. Nhiều quan lại nhà Trần, Hồ như Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân tham gia. Cuối 1408, lực lượng nghĩa quân mở rộng phạm vi hoạt động từ Nghệ An, Thanh Hoá đến Thiên Trường (Nam Định). Đập tan đạo quân tăng viện do Mộc Thạnh chỉ huy ở Bô Cô (bên Sông Đáy ở Ý Yên, gần thị xã Ninh Bình). Vì nghe lời dèm pha, Trần Ngỗi nghi ngờ giết chết hai tướng chủ chốt của nghĩa quân là Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân. Nội bộ tan rã. Các tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị bỏ vào Nghệ An rước Trần Quý Khoáng thay thế. Trần Ngỗi được tôn là Thái thượng hoàng, sử cũ thường coi ông là vị vua thứ nhất nhà Hậu Trần. Cuối năm 1409, Trần Ngỗi bị bắt đưa sang Trung Quốc.