Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦN NGHỆ TÔNG

(tên thật: Trần Phủ; 1321 - 95), nhà vua và nhà thơ Việt Nam. Con Trần Minh Tông. Có công đánh dẹp Dương Nhật Lễ, khôi phục nhà Trần. Lên làm vua được 3 năm thì nhường ngôi cho em là Trần Duệ Tông. Duệ Tông chết trận, lại lập cháu là Trần Hiện lên làm vua, và tự xưng là Thái thượng hoàng. Lúc này quyền bính nằm trong tay Hồ Quý Ly. Trần Nghệ Tông hay thơ từ nhỏ; hiện chỉ còn 5 bài trong "Việt âm thi tập". Thơ ông thường buồn, tỏ ý bất lực trước thời cuộc, khó lòng giữ vững được cơ nghiệp của Tiên vương.