Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MANG TRƯỜNG SƠN

(Canimuntiacus truongsonensis; tk. mang nanh, mang nhỏ), loài thú móng guốc họ Hươu (Cervidae). Loài mới, phát hiện năm 1997 tại vùng núi phía bắc huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam. MTS cỡ nhỏ bằng con chó, có răng nanh hàm trên dài chìa ra ngoài miệng, nên có tên gọi là mang nanh, gạc rất ngắn, khoảng 2 - 3 cm, thường sống trong các khu rừng thưa, bãi cỏ ven rừng. Chỉ mới tìm thấy ở tỉnh Quảng Nam. Loài quý, hiếm, cần được bảo vệ.