Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GUXTAVƠ II AĐÔNPHƠ

(Gustave II Adolphe; 1594 - 1632), vua Thuỵ Điển (1611 - 32). Thuộc dòng Vada (Vasa), con vua Saclơ IX (Charles IX) có vai trò nổi bật trong việc củng cố chế độ phong kiến chuyên chế. Là người thực hiện các cuộc cải cách tài chính, quân đội, phát triển công nghiệp (đặc biệt là mỏ và luyện kim), giáo dục với các trường học miễn phí và các trường đại học. Tiếp tục thi hành chính sách thống trị vùng Bantich (Baltic). Năm 1617, buộc Nga phải kí hoà ước Xtônbôva (Stolbova) nhường cho Thuỵ Điển đất Ingri (Ingria), Extôni, Đông Carêli. Tử trận trong cuộc chiến tranh 30 năm (1618 - 48).


Guxtavơ II Ađônphơ